Tweetalige Tuisskolers

'n God-in-alles tweetalige tuisskool-familie wat, met 'n plaashart, in die stad oorleef!

Deur genade uit Eden verjaag

Die meeste mense beskou die verdrywing uit die tuin van Eden as deel van Adam en Eva se straf. Maar dis nie hoe ek dit in die Bybel lees nie.

Die aand het God in die tuin kom wandel, die mens gesoek en hulle laat erken dat hulle ongehoorsaam was (gesondig het). Daarna, Gen 3:14 “Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het…”. Dit wat daarop volg, is tog die straf, aangedui deur die woord ‘omdat’. In vers 16 spreek Hy Eva aan, en in vers 17 Adam: “En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het…” tot en met vers 19.

In vers 20 word vertel wat daarna gebeur het. God het dus klaar gepraat, m.a.w. klaar straf uitgedeel. En daar was nog geen sprake van uit die tuin verjaag nie. Inteendeel, God sien die mens se ondoeltreffende vyeblaarklere en betoon nogeens genade deur hulle beter te klee.

Op ‘n syspoor: God het vir Adam en Eva rokke van vel gemaak. Nou, Hy is God en Almagtig, so Hy sou kon klere van vel skep deur net te spreek. maar ek dink tog dat, omdat die Bybel spesifiek noem dat dit van vel is, ook dat God dit maak, dit beslis impliseer dat daar inderdaad ‘n dier moes sterf om die vel te voorsien waarvan hul klere gemaak is. Al het die mense dalk nie dadelik (fisies) gesterf met die eet van die verbode vrug nie (maar wel geestelik), het daar tog ‘n dood plaasgevind. Dit sal die eerste keer wees dat ‘n dier moes sterf as gevolg van die sonde van ‘n mens. Dood het dus op aarde begin.

Terug by Adam en Eva se straf. Wel, eintlik, die straf is mos nou klaar uitgedeel. God maak vir hulle klere van vel. Eers daarna, in vers 22, beskryf die Genesisverhaal die situasie so: Die mens het reeds sy hand uitgesteek na die een boom, as hy maar tog net nie ook eet van die ander boom nie!

Wat sou gebeur het as die mens van die ander boom eet? Die ander boom is die boom van die lewe, en in vers 22 word daar spesifiek genoem dat hy dan sal lewe in ewigheid. Beteken dit dat die mens se sonde sou weggewas wees? Dit sê nie so nie. Dus sou die mens vir ewig lewe met sonde.

Dit wil God beslis nie hê nie – Hy wil dat die mens ewigheid met Hom deel, wat nie kan gebeur as die mens sondig is nie. Met ander woorde, God wil vir die mens ‘n ewige lewe sonder sonde hê, sodat ons in Sy teenwoordigheid kan wees.

Daarom stuur God vir Adam en Eva in vers 23 uit die tuin, en plaas gérubs daar om die tuin, meer spesifiek, toegang tot die boom van die lewe, te bewaak. Sodoende is daar net een weg tot ewige lewe, ‘n langtermynplan: Jesus Christus.

Daarom beskou ek die verjaging uit die tuin van Eden as een van die (dalk dié) grootste betoning van genade in die hele Ou Testament. Daarsonder sou die mens vir ewig kon lewe, met sonde, dus van God verwyder vir altyd. Nou is daar net een weg tot die lewe, deur Jesus wat ons sonde wegwas, sodat ons sónder sonde en mét God die ewigheid kan deurbring.

Lewer kommentaar »

Spinasie-genade

Kos is baie belangrik in ons huis, meeste van ons hou daarvan om te eet, ons probeer graag nuwe disse… Hmmm, wel, ek probeer dit graag kook, maar almal wil nou nie juis altyd so graag daarvan eet nie. Nogtans, kos is gewoonlik die eerste waaraan enigiemand dink as ons daaglikse roetine dalk gaan verander. Dis die oorwegende faktor wanneer ons probeer sin maak uit die deelkrag-skedule. Selfs wanneer ons Bybel lees, let ons op na die kos.

God is vol genade, soms op onverwagte plekke.Hier’s nog ‘n stukkie nuutontdekte genade (tema: kos) uit die Kinderbybel lees saam met kleinboet.

Nadat God die mens geskape het, het Hy in Gen. 2:16 “…aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,” Dis die enigste kos waarmee ons bekend is dat Adam en Eva dit geëet het. Volgens ouboet is dit beslis ware paradys: om soveel vrugte te kan pluk en eet as wat jy wil. (Ek is effens bekommerd oor die maagpyn en ander nagevolge, maar dit sou seker nie in die paradys ter sprake wees nie.)

Na die sondeval vervloek God die aarde in Gen 3:17 “…vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.” Kan mens jou dit indink? As jy jou lewe lank nog net kon pluk en eet, perfekte vrugte daarby, nou skielik ‘n bestaan van moeite. Waar die bome voorheen vanself geil gegroei en mildelik vruggedra het, nou moeite en dorings. Sou hulle genoeg kon kry om te eet?

Gaan kyk maar êrens in die oop natuur hoeveel vrugtebome jy daar sien, waarvan die mens sou kon eet. As ek so dink aan die Kruger Wildtuin, sal die paar maroelas wat daar groei, my nogal nie versadig het die hele jaar deur nie! Ja, ek weet dinge was anders en die aarde was nog jonk. Maar hulle was nou uit die Tuin verdryf, en moes “met moeite” eet.

Tog het God genade betoon. Hy het aan hulle ‘n groter verskeidenheid gegee as voedsel. In Gen 3:18 verklaar God: “…en jy sal die plante van die veld eet.” Dáárvan is daar tog heelwat meer om te eet. Dalk nou nie so smaakvol en gerieflik soos om te loop en pere en perskes pluk nie, maar dis kos.

Dis moeilik om spinasie in die plek van druiwe (of mango of granate) as genade te sien, maar is dit nie tog verreweg beter as hongerly nie?

Lewer kommentaar »

Adam was by Eva!

Vandag se inskrywing is bedoel vir die dames, net ingeval julle onnodig swaar dra aan Eva se skuldelas.

Solank ek onthou, word die verhaal van die sondeval deur mans vertel, of dan, voor vroue se kop gegooi met woorde soos: ‘Adam kon nie eens sy rug vir ‘n oomblik draai nie’, ‘Mens kan julle Evas ook nie vir ‘n oomblik alleen laat nie’, ‘Dís wat gebeur as ‘n man julle geslag nie oppas nie’ en ander op dieselfde trant. Meestal word dit spelerig gesê, en word verwag van die Evas om saam met die Adams te lag. Maar somtyds is daar ‘n stekie in; of ons voel net asof daar ‘n stekie in is.

Nou die dag toe ek met kleinboet weer die Kinderbybel van voor af aanpak, lees ek in die baie betroubare, ou Afrikaanse Kinderbybel (wat nog mý eerste een was) hoe Eva en die slang hul gesprek voer, Eva eet en toe kom Adam daar aan op soek na sy vrou, sien dat Eva niks oorgekom het nie, en eet self ook die vrug wat sy hom aanbied. So terwyl ons dit lees, klink dit net nie vir my heeltemal reg nie. So ek gaan haal toe my Bybel en lees hierdie deel weer. Toe sommer ook in Engels, net om seker te maak dis nie my vertaling nie.

Afrikaans Ou Vertaling:
Gen 3:6  “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.”

Daar staan mos nêrens dat Adam eers opgedaag het nadat Eva reeds gesondig het nie. Dit lyk nogal vir my asof hy daar was die hele tyd! Net om seker te maak dat dit nie net hierdie vertaling is wat dit so om vertel nie, hier ook ‘n paar ander:

Nederlands Statenvertaling: “En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.”

English Standard Version: “So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate.”

King James Version: “And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.”

Verstaan my mooi, ek wil nie oproer stook, of ligsinnige praatjies maak van God se Woord nie. Maar ek wil óók nie hê dat vroue onnodig dra aan ‘n las wat nie aan hulle behoort nie. En ook nie dat enigiemand onwetend vir hul kinders leuens vertel saam met ‘n Bybelstorie nie.

Ek is heeltemal seker dat daar ‘n goeie rede was waarom die slang Eva in dié praatjie ingesleep het en nie Adam nie. Die Bybel begin nie verniet hierdie hoofstuk met die agtergrondinligting dat die slang listiger was as al die diere van die veld nie. In sy lis moes hy ‘n swakplekkie in Eva raakgesien het, wat hy maklliker kon uitbuit. So ek probeer nie Eva veronskuldig, of maak of sy eintlik niks verkeerd gedoen het nie. Al wat ek wil sê is:

Adam was by Eva!

Lewer kommentaar »

%d bloggers like this: